01 3463 000 098 1658 913 info@zigg-pro.hr

Primjena u industriji


Ventilatori

primjena-ventilatori.gif

Primjene frekvencijskih pretvarača za reguliranje brzine ventilatora su najbolji primjer postizanja uštede energije, jer potrebna snaga raste s trećom potencijom brzine ventilatora. Frekvencijski pretvarači nude značajne uštede energije kod primjene na ventilatorima u usporedbi s tradicionalnim načinima upravljanja putem zaklopki i imaju kraći period isplativosti s obzirom na radni ciklus.

Control Techniques nudi široki raspon rješenja na osnovi frekvencijskih pretvarača koja uključuju štedljivi način rada, PID upravljanje (za konstantni protok, tlak ili temperaturu), ugrađeni PLC i povezivost putem industrijskih sabirnica.

Dizalice

primjena-dizalice.gif

Dizalice se koriste za dizanje i spuštanje tereta na gradilištima, u transportu i brodarstvu, kao i u svim drugim industrijskim područjima. Za pogone dizalica nekada su korišteni kliznokolutni motori i kočnice specijalne namjene, a kako bi se postigla pouzdanost pogona i zadovoljavanje posebnih zahtjeva, poput upravljanja kočnicom. Primjenom Control Techniques pretvarača se može na jednostavan način mijenjati stare pogone na dizalicama uz zadržavanje postojećeg načina upravljanja ili se na novim dizalicama postići maksimalna pouzdanost pogona u svim režimima rada (pokretanje, dizanje, spuštanje, kočenje). Također se eliminira problem stalnog kočenja i trošenja kočnica, već se koristi meko zaustavljanje motora preko pretvarača, a kočnice se koriste samo kao parkirne.

Ovdje je prednost i što Control Techniquesovi pretvarači imaju ugrađen PLC i štede prostor i trošak ukupnog rješenja, a zadovoljavaju se svi izazovi koje postavlja upravljanje dizalicama.

Drobilice

primjena-drobilice.gif

Uobičajena namjena drobilice je da veće stijene ili neki drugi agregat drobi u manje kamenje, šljunak ili pijesak. Obzirom na velike inercije pogona, najveći problem koji se javlja kod drobilica je pokretanje. Djelomično ili potpuno napunjena drobilica ima značajno različite zahtjeve u vezi s pokretanjem u odnosu na praznu drobilicu. Zato je najvažnije odrediti optimalne profile pokretanja za motor, odnosno regulacija opterećenja uz mogućnost praćenja. Trošak kvarova ili zastoja zbog neuspješnog pokretanja značajno utječe na ukupno vrijeme zastoja u pogonima kakvi su kamenolomi ili rudnici. Zato se koriste soft starteri ili frekvencijski pretvarači koji su robusni i pouzdani.

Prednosti korištenja Control techniques rješenja su pouzdanost u uvjetima rada s teškim teretima i velikim inercijama opterećenja.

Dozirne punilice

primjena-dozirne-punilice.gif

Postoji nekoliko tipova punilica suhog materijala koji se danas koriste u industriji. Njihova je namjena da izmjere i razdijele točnu količinu materijala u spremnik brzo i učinkovito. Vijčane punilice čine to rotiranjem jednog vijka da bi izmjerile i ubacile odgovarajuću količinu materijala u spremnik. Sličan je način rada i drugih vrsta punilica, a zajednički zahtjev je za kontrolom punjenja. S porastom troškova materijala proizvođači posvećuju sve više pažnje smanjivanju gubitaka materijala, međutim prepunjavanje se često koristi kao osiguranje od premalog punjenja. Da bi se spriječilo prepunjavanje ili premalo punjenje, mogu se koristiti za provjeru ugrađene vage i razrađeni profili gibanja. Prilagodljivi profili ubrzanja također smanjuju degradaciju proizvoda i mehanička opterećenja u pogonima punilica.

Kompresori

primjena-kompresori.gif

Kompresori se koriste za komprimiranje rashladnih medija u hladnjacima i klima uređajima, prirodnog plina u postrojenjima za proizvodnju energije i zraka u različitim industrijskim postrojenjima. Komprimiranje uz pomoć motora s jednom ili dvije konstantne brzine je nekada bilo uobičajeno rješenje pogona kompresora, ali frekvencijski pretvarači nude mogućnost značajne uštede energije zbog točnog upravljanja procesom i smanjenja vremena trajanja rada kompresora. Control Techniques nudi široki raspon inteligentnih frekvencijskih pretavarača i soft startera s ugrađenim upravljačkim opcijama za pogone kompresora.

Ekstruderi

primjena-ekstruderi.gif

Ekstruderi se koriste u proizvodnji gume i plastike, te u prehrambenoj industriji. Upravljanje brzinom ekstrudera je jedan od ključnih faktora koji utječu na kvalitetu proizvoda. Nekada su za kompresore korišteni istosmjerni pogoni jer su bili najjednostavniji način regulacije brzine pogona. Danas se za ekstrudere koriste i izmjenični pogoni, pa Control Techniques za potrebe ekstrudera nudi široki raspon rješenja na osnovi AC i DC pretvarača, jednostavnih za korištenje, s ugrađenim PLC-om i mogućnošću nadzora nad svim različitim parametrima pogona ekstrudera.

Industrijske miješalice

primjena-industrijske-mjesalice.gif

Industrijske se miješalice imaju široku primjenu u prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj i automobilskoj industriji, industriji gume i plastike, proizvodnji papira, adheziva i sredstava za brtvljenje, poljoprivredi. Glavni izazov pri ovim primjenama je održavanje točne brzine pri promjenljivim viskozitetima materijala, uz zaštitu opreme za miješanje od preopterećenja i blokiranja. Control Techniques nudi široki raspon AC i DC pretvarača s ugrađenim PLC rješenjima koji zadovoljavaju potrebe upravljanja industrijskim miješalicama.

Automatski paletizeri

primjena-automatski-paletizeri.gif

Jednostavniji paletizeri konstruirani su za preuzimanje pojedinačnih proizvoda pakovanih u kutije ili vreće, te njihovo raspoređivanje na paletu u jednom sloju. Složeniji paletizatori raspoređuju pune kutije tako da formiraju cijeli sloj, i onda takav sloj prenose na vrh palete. Općenito su takvi paletizatori konstruirani za rukovanje jednom vrstom proizvoda, ali u današnjoj industriji koja zahtijeva elastično pakiranje kao dio proizvodnog procesa sa što manjim gubicima, paletizatori moraju biti prilagodljivi za rukovanje proizvodima različitih oblika i veličina.

Pored toga, korisnici sve više poklanjaju pažnju troškovima životnog ciklusa pogona, kao na primjer na iskorištenje radnog prostora, potrošnju komprimiranog zraka i prilagodljivost opreme. Prednosti paletizera upravljanih servo regulatorima proizvodnje Control Techniques su višestruke, prije svega poboljšanje performansi, povećana prilagodljivost, te mogućnost uštede energije i troškova održavanja.

Transporteri i pokretne trake

primjena-transportne-trake.gif

Da bi smanjili veličinu strojeva i povećali njihovu prilagodljivost, konstruktori danas redovito mijenjaju prijenosne trake s fiksnim pomacima naprednim pokretnim trakama s frekvencijskim pretvaračima. Napredne pokretne trake mogu se točno pozicionirati i dostaviti proizvode razbacane na proizvoljan način. Različite duljine pomaka i duljine proizvoda mogu se ostvariti prilagodljivim programiranim servo sustavima koji se mogu rekonfigurirati u toku rada za brzo mijenjanje proizvoda, uz minimalno učešće operatera ili bez njega. Mogućnost sinkroniranja s proizvodnom linijom i tehnoiloškim procesom općenito, omogućuje da dolazeći proizvodi stižu različitim brzinama, bez da je potrebno reprogramiranje servo uređaja.

Pogoni namatanja

primjena-pogoni-namatanja.gif

Pogoni namatanja se standardno koriste u industriji papira, žice i kabela, te tiskarama. Točnost držanja brzine i napetosti je presudna da bi se postiglo optimalno namtanje ili otisak. Isto tako je potrebno sinkronizirati pogone namatanja i odmatanja i s ostalim pogonima na proizvodnoj liniji. Control Techniques ima već razrađena tipska rješenja za pogone namatača, uz pirmjenu različitih vrsta AC i DC pretvarača s ugrađenim PLC-om. Ono što je najvažnije, moguć je 4-kvadrantni način rada pogona odmatanja i njegova potpuna sinkronizacija s namatanjem.

Liftovi

MACHINROOMLESS.png

Liftovi predstavljaju primjer jedne od najsloženijih primjena frekvencijskih pretvarača. Potrebna je pouzdanost rada pogona, uz prilagođenje brzine različitim zahtjevima iz upravljačkog sustava. Control Techniques ima već razrađena tipska PLC rješenja za liftove sa svojim pretvaračima iz serije Unidrive SP i ugrađenim PLC-ima, te odgovarajućim sučeljima prema ostalim komponentama pogona lifta (davači pozicije, daljinski nadzor).

O nama

Poduzeće ZIGG-PRO d.o.o. osnovano je 1994. godine i bavi se distribucijom svih komponenti elektromotornih pogona, a prije svega uređaja za regulaciju različitih vrsta elektromotora (frekvencijski pretvarači, istosmjerni pretvarači, servo regulatori, soft starteri).

Danas smo u mogućnosti odgovoriti na različite zahtjeve naših korisnika u riješavanju specifičnih problema kod održavanja industrijskih pogona, otklanjanja zastoja ili kvarova, te automatizacije njihovih pogona.